INVESTEREN IN
ONTWIKKELING

TOP Talent vakschool: investeren in jouw ontwikkeling

De ontwikkelingen in de techniek volgen elkaar in snel tempo op en door de klimaattransitie is veel van onze technische kennis en kunde vaak niet meer voldoende om moderne installaties en systemen te ontwerpen, bouwen en onderhouden.

Daarom heeft Top Installatiegroep de TOP Talent vakschool in het leven geroepen. Het doel van deze vakschool is om onze medewerkers bij te scholen in technische vaardigheden en deels ook in andere disciplines. Maar het doel is ook om schoolverlaters, mensen uit andere branches en herintreders de vakkennis te geven die nodig is om bij onze bedrijven te kunnen werken.

Op deze manier investeren wij in onze mensen, in nieuwe medewerkers en daarmee in ons bedrijf. En investeren de ‘scholieren’ zelf in hun toekomst en persoonlijke ontwikkeling.

Neem voor meer informatie over de TOP Talent vakschool CONTACT met ons op!