HET PRINCIPE:
ONTWERPEN-BOUWEN-ONDERHOUDEN

ONTWERPEN

De klimaatinstallatie is uitgegroeid tot een van de belangrijkste onderdelen van een gebouw. Daarom vinden wij het belangrijk om in een vroeg stadium betrokken te worden bij het ontwerp van de installatie.

Voor de klant betekent dit dat hij zijn behoeftes en ideeën direct kan delen met de vakmensen die straks ook de installatie en het onderhoud gaan uitvoeren. Gedurende het ontwerpproces houden we rekening met diverse aspecten, waaronder gezondheid, leefcomfort, creativiteit, duurzaamheid, waarde behoud van het pand. Daarnaast maken we de energie- en exploitatiekosten inzichtelijk, met innovatie uiteraard als prioriteit. Vroegtijdig komen keuzes in fabricaten en materialen aan bod, bekeken vanuit het lifecycle perspectief, dus ook gericht op de toekomst. Vanuit de ‘denk’-fase stappen we over naar het BIM-tekenen, waarmee wij en onze partners samenwerken in de verschillende fases van de levenscyclus van het gebouw. Een project dat begint met het installatieontwerp van Top Installatiegroep resulteert in een onderhoudsvriendelijk en efficiënt ontworpen gebouw.

BOUWEN

Na de ontwerpfase is het tijd om de daad bij het woord te voegen. Met behulp van BIM-tekenen en een strakke communicatie starten wij een efficiënt bouwproces waarbij het voorkomen van fouten en kosten een belangrijke rol spelen. Uiteraard bouwt Top Installatiegroep met het oog op de toekomst, voor opdrachtgevers die bewuster willen omgaan met energiebronnen en andere natuurlijke bronnen. Wij zijn voortdurend bezig onze expertise in duurzame oplossingen te vergroten. Een zwaarwegend voordeel van onze OBO-aanpak is dat wij bouwen met in ons achterhoofd het onderhoud van de installatie. Dat geeft ons die extra verantwoordelijkheid waarvan de opdrachtgever profiteert. Aan het einde van de bouwfase wordt er door Top Installatiegroep samen met haar partners een functionele test uitgevoerd, als waarborg voor het gekozen ontwerp.

ONDERHOUDEN

Wij durven te onderhouden! Met de praktijkervaringen van mensen die het onderhoud uitvoeren zijn voor elk nieuw project wel verbeteringen en optimalisaties door te voeren. Dat is het voordeel van onze OBO-aanpak, waarbij ons onderhoud- en servicebedrijf TOP Technisch Beheer vroegtijdig wordt betrokken bij het bouwproces en bij de functionele test. Na oplevering zullen de door ons ontworpen installaties worden beheerd, onderhouden én gemonitord door TOP Technisch Beheer. We leggen gedurende dit onderhoudsproces alle prestaties vast en controleren dit continu ten opzichte van het ontwerp. Naast het reguliere onderhoud werken wij ook met een ‘MeerJarenOnderhoudsPlanning’ (MJOP), waarbij u inzicht krijgt in de onderhoudskosten voor bijvoorbeeld de komende tien jaar of meer. Langdurig commitment van de partij die ook het ontwerp en de bouw heeft gerealiseerd!

BIM

BIM staat voor Building Information Modelling en hoewel het niet direct te maken heeft met het onderwerp duurzaamheid, willen wij toch aandacht vragen voor onze aanpak op dit gebied. Top Installatiegroep werkt met BIM voor het digitaal, in 3D, integreren van onze installaties in het totale gemodelleerde gebouwontwerp. Dankzij deze methode wordt de universele uitwisseling tussen diverse partijen in het bouwproces eenduidiger en sneller en worden eventuele problemen of fouten in een vroeg stadium aangepakt. Wij merken dat dit ons en onze opdrachtgevers veel tijd en daarmee geld bespaart. Vraag een voorbeeld aan!

De voordelen van onze OBO-aanpak verkennen? Neem contact met ons op!