NDC Jumbo Nieuwegein:

In opdracht van Bouwbedrijf van de Ven en conform het Programma van Eisen van BREEAM-expert W4Y was Top Installatiegroep verantwoordelijk voor het ontwerp en de aanleg van alle werktuigbouwkundige installaties in het nationaal distributiecentrum (NDC) van Jumbo in Nieuwegein.

Opdrachtgever

Bouwbedrijf van de Ven

Plaats

Nieuwegein

Certificaten

BREEAM Outstanding

Bouwperiode

Start: januari 2019
Oplevering: maart 2020

In opdracht van Bouwbedrijf van de Ven en conform het Programma van Eisen van BREEAM-expert W4Y was Top Installatiegroep verantwoordelijk voor het ontwerp en de aanleg van alle werktuigbouwkundige installaties in het nationaal distributiecentrum (NDC) van Jumbo in Nieuwegein. Van de verwarmingsinstallatie, koelinstallatie, warmtepompen, luchtbehandelingsinstallatie, warmteterugwinningsinstallatie en regelinstallatie tot en met de sanitaire installaties en het grijswatercircuit. Bijzondere aandacht ging uit naar de klimaatinstallaties, vertelt projectleider Paul Peet. “Door Witron werd een automatisch Order Picking Machine (OPM) geïnstalleerd die restwarmte oplevert, die voor een deel wordt hergebruikt.”

“De warmte van de Witron-installatie stijgt op en wordt op hoog niveau door ons afgevangen”, 
vertelt Peet. “Via een luchtkanaal wordt de warme lucht vervolgens afgevoerd en naar vier luchtbehandelingskasten geleid, die gezamenlijk circa 150.000 kubieke meter lucht per uur spoelen. Een batterij in de luchtbehandelingskast zet de warmte lucht om in warm water, dat in een groot buffervat wordt opgeslagen.” Ook zijn drie grote lucht/water-warmtepompen op het dak geplaatst, met een COP van > 4,3.
Aan de voorzijde van het nationaal distributiecentrum is vloerverwarming geïnstalleerd. 
“Daarnaast wordt behandelde lucht ingeblazen via airsocks/textiele luchtkanalen. Hiervoor maken we gebruik van een twincoilsysteem, dat afgevangen warmte weer toevoegt aan de luchttoevoer. In de kantoren zijn fancoilunits gemonteerd die vraaggestuurd in de verwarming en koeling voorzien. De fancoilunits worden gevoed door een separate warmtepomp. Bij een warmtevraag wordt eerst de opslagen warmte uit het buffervat gebruikt, waardoor veelvuldig aan-/uitschakelen van de warmtepompen wordt voorkomen.”

De klimaatinstallaties in het NDC leverden kostbare BREEAM-NL-punten op. Datzelfde geldt voor het grijswatercircuit. Peet: “Een deel van het hemelwater wordt opgevangen en opgeslagen in twee grote tanks van gezamenlijk 70.000 m³. Na filtering wordt dit water benut voor het spoelen van de urinoirs en toiletten, waardoor het waterverbruik in het NDC tot een minimum beperkt blijft. 

“Grootste uitdaging voor Top Installatiegroep was om de klimaatinstallaties zodanig te koppelen met het mechanisatiesysteem van Witron, dat maximale warmte wordt teruggewonnen én een optimale klimaatbeheersing voor mens en product ontstaat”, 
vertelt Peet. “Daarnaast zorgde de planning regelmatig voor de nodige uitdagingen. In de voorbereidingsfase hebben Jumbo, Bouwbedrijf van de Ven en Witron diverse data gecommuniceerd waarop een deel van het gebouw moest worden opgeleverd, zodat Witron tijdig met de opbouw van het OPM-systeem kon beginnen. Al deze milestones én de recente oplevering hebben wij zonder problemen gehaald.”

Uitgevoerde werkzaamheden:

W-installaties

  • Verwarming
  • Koeling
  • Warmtepompen
  • Luchtbehandeling en/of ventilatie
  • Warmteterugwinningsinstallatie
  • Sanitaire installaties
  • Grijswatercircuit
  • Regeltechniek 

Ons laatste nieuws vertellen wij u op LinkedIn